Onderzoek Digital Agencies gestart

19 december 2019
Redacteur
True

AMSTERDAM, 19 december 2019 - Branchevereniging Dutch Digital Agencies (DDA), hostingprovider True en online uitgeverij IDG zijn een onderzoek gestart naar de huidige staat van digital agencies in Nederland.

Aan het onderzoek doen ruim 100 digital agencies mee. Deze bureaus houden zich bezig met (een combinatie van) disciplines zoals strategie en advies, branding & identiteit, UX/UI-design, development of online marketing.

Over het algemeen zijn de bureaus betrokken bij de strategie en ontwikkeling van digitale producten en diensten zoals websites, e-commerce-omgevingen en (SaaS-) applicaties. Zij werken doorgaans samen met middelgrote bedrijven tot grote corporates.

Digital agencies in kaart

“Met het onderzoek willen we in kaart brengen hoe het ervoor staat met het rijkgevulde landschap van digital agencies in Nederland “, zegt Sjors van Santen, Webspace Marketing Lead bij True. In het onderzoek wordt onder andere gevraagd naar de verwachte groei, aantal personeelsleden, de relatie tussen klant en opdrachtgever, technologie & innovatie, interne efficiëntie en binding en behoud van digitaal talent. 

True is marktleider op het vlak van managed hosting- en clouddiensten voor digitale bureaus. In 2015 publiceerde True ook een onderzoek naar de staat van digitale bureaus. Een belangrijke trend toen was de verschuiving van traditioneel webontwikkeling naar strategisch partnerschap, zodat bureaus strategische partner werden voor digitale transformatie in de breedste zin van het woord.

“We verwachten dat een optimale samenwerking tussen opdrachtgever en bureau een voorspellende factor gaat worden voor succes. We horen bijvoorbeeld al jaren verhalen dat er intensief wordt samengewerkt tussen opdrachtgever en bureau met agile-methodieken zoals SCRUM. Opdrachtgevers op hun beurt wegen steeds weer af welke kennis ze in-house willen hebben en welke kennis ze extern kunnen halen. We zijn daarom reuzebenieuwd naar de allernieuwste trends”, aldus Van Santen.

Opkomende technologie

Van Santen: “Vanuit onze positie als hosting- en cloudserviceprovider zien we dat digital agencies al jaren onderhevig aan een constante stroom aan verandering, waar technologie een belangrijke rol in speelt. We zien ook dat digitale bureaus vaak behoren tot de early adopters van nieuwe technologieën. De opdrachtgever verwacht op hun beurt dat het bureau op het gebied van digitale innovatie vooroploopt, want die voorsprong komt weer ten goede aan de opdrachtgever.”

In het onderzoek is daarom ook uitgebreid aandacht voor inzet van technologie zoals voice search, augmented reality, kunstmatige intelligentie, machine learning, Internet of Things, chatbots en de fundamentele technologie die hierbij belangrijk is, zoals (public & hybrid) cloud, continuous integration & development, Kubernetes en containertechnologie. “We zijn benieuwd hoeveel vraag er naar dit soort technologie is vanuit de opdrachtgever en welke baanbrekende oplossingen bureaus bedenken”, aldus Van Santen.

Inzet van talent 

Een andere belangrijke trend die onderzocht wordt heeft te maken met het vinden en behouden van bekwaam digitaal talent. 

Jasper Verbunt, CEO van Redkiwi en bestuurslid van branchevereniging Dutch Digital Agencies: “We horen binnen ons netwerk dat dit een van de grootste uitdagingen is en zal blijven de komende jaren. Onze organisatie onderstreepte deze uitdaging dit jaar bij de presentatie van de jaarcijfers. In het onderzoek vragen we daarom naar de maatregelen die digital agencies ondernemen om talent aan te trekken en te behouden, maar ook of bedrijven ervoor kiezen om bepaalde kennisgebieden uit te besteden of uit het buitenland aan te trekken.”

Over het onderzoek 

In het eerste kwartaal van 2020 worden de resultaten gedeeld met de deelnemers via een evenement en later via deze website.

Vraag het rapport hier aan.

Redacteur
True