Verwachtingen van het onderzoek

13 januari 2020
Redacteur
True

In 2014 publiceerde True een onderzoek naar de dynamische markt van digitale bureaus; bedrijven die digitale diensten (bijvoorbeeld webapplicaties) ontwikkelen in opdracht voor andere bedrijven. Ruim vijf jaar zijn we weer zo’n onderzoek gestart in samenwerking met branchevereniging Dutch Digital Agencies en onderzoeksbureau IDG, dit keer met onze ogen gericht op de toekomst. We vroegen Michiel Weitkamp en Guido Laout, partnermanagers Digital Agencies bij True, naar de achterliggende gedachte van het onderzoek en wat zij ervan verwachten.

Waarom doen we dit onderzoek?

Guido: “Nederland heeft een rijkgevuld en zeer professioneel landschap aan digitale bureaus. Sommige Nederlandse digital agencies ontvangen geregeld internationale prijzen en ook de (grootschalige) overnames binnen de branche zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Het is een zeer dynamische markt waar vele veranderingen plaatsvinden, onder andere door technologische ontwikkelingen en nieuwe manieren van samenwerken. Maar een benchmark met concrete cijfers over de Nederlandse markt is er nog niet.

Bij True doen we veel zaken met digital agencies. We zijn een van de grootste partners op het vlak van hosting- en cloud voor digital agencies. Het onderzoek helpt onze agency-partners om te zien waar zij staan in de markt en waar hun concullega’s staan. Ook geeft het onze partners inzicht in de trends volgens de markt en de innovaties die deze trends mogelijk maken. Dat is cruciale informatie voor agencies voor het doen van de juiste investeringen in talent en techniek. Overigens worden de onderzoeksresultaten aan alle deelnemende partijen beschikbaar gesteld, of je nu al partner bent bij True of niet.”

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?

Michiel: “het onderzoek richt zich op meerdere doelgroepen die bij en met digital agencies werken. Naast personeel ligt er ook en belangrijke focus op opdrachtgevers, omdat zij degenen zijn die vraag creëren. We richten ons niet alleen op de C-level eindverantwoordelijken, maar denk ook aan e-commerce en applicatiemanagers, projectmanagers, product owners, (lead) developers, webontwikkelaars, grafisch ontwerpers en UX-specialisten.”

Waar gaat het onderzoek over?

Guido: “Het onderzoek is verdeeld in vijf categorieën: algemene vragen over de grootte van het bedrijf, klant & innovatie, samenwerking met opdrachtgevers, zakelijke uitdagingen, interne efficiëntie en talent en outsourcing. Voor elk van de categorieën hebben we zo’n 2-3 vragen die met name kwantitatief zijn opgesteld zodat we straks de juiste grote lijnen kunnen identificeren en trends kunnen signaleren.”

Wat zijn jullie verwachtingen van het onderzoek?

Guido: een trend die ook de branchesector Dutch Digital Agencies signaleert is een schromend tekort aan (technisch) talent en hoe dat gat opgevuld moet worden, bijvoorbeeld door samenwerking met partners of automatisering. Er wordt hard aan gewerkt om techneuten te enthousiasmeren om te werken voor een digital agency. Ik ben benieuwd of we een soortgelijke trend ook terugzien in de onderzoeksresultaten. Mijn verwachtingen zijn van wel. Verder ben ik benieuwd wat belemmeringen voor groei zijn binnen de sector en welke (opkomende) technologieën zij inzetten.

Michiel: ik ben benieuwd of er trends te signaleren zijn op het vlak van nieuwe verdienmodellen waarbij technologie een rol speelt. Agencies zijn vaak voorlopers als het gaat om nieuwe technologie en het toepassen daarvan in nieuwe deliverables. Ze moeten ook wel, de markt waarin zij opereren is zeer dynamisch en er vinden vele veranderingen plaats, onder andere door technologische ontwikkelingen en nieuwe manieren van samenwerken.

Het is dan ook niet gek dat digital agencies vooroplopen. Ik verwacht dat steeds meer agencies op zoek zijn naar het toepassen van een delivery-model gebaseerd op Continuous Integration & Continuous Deployment (CI/CD), zodat applicaties en wijzigingen in applicaties sneller aan eindklanten worden geleverd.

Redacteur
True