“Bewezen technologie als leidraad”

14 september 2020
Redactie

Is bewezen tech nog steeds de leidraad voor digital agencies?

Dit artikel is geschreven door Marilijn Boumeester. Zij was ook gesprekleider van de rondetafeldiscussie.

Het ambitieniveau van de Nederlandse digital agencies ligt hoog. Toch stellen ze zich vaak bescheiden op ten aanzien van de toepassing van verregaande innovatie bij hun klanten. Dat blijkt uit een recente rondetafeldiscussie over tech & innovatie op het hoofdkantoor van managed hostingprovider True in Amsterdam.

Klantband

Het willen inperken van risico door de inzet van bewezen tech heeft een duidelijk aanwijsbare reden. De reputatie van de Nederlandse digitale bureaus hangt sterk af van de nauwe vertrouwensband met de klant en de behoefte aan zekerheid. Klanten verkeren graag in de wetenschap dat alles technisch goedkomt en blijft. Toch is het niet helemaal ‘business as usual’ en doen de bureaus er alles aan om innovatie binnenshuis aan te jagen om het aansluitend een plek bij de klant te geven.

Leren

Lerend vermogen en de borging van opgedane kennis staan hoog op de prioriteitenlijst bij digital agencies. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uitgekristalliseerde proof of concepts naar de klant gaan. Daar ligt een proactieve taak voor het bureau. Jelle Witteveen, CTO van Motivo, heeft daar goede ervaringen mee: “Ik vond het geweldig dat een innovatie leidde tot de inkoop van drie sprints”, stelt hij, maar brengt daar direct iets tegenin: “Daar moet je passende klanten voor hebben en een interne huishouding die innovatie volledig heeft geïnternaliseerd.” Dat laatste blijkt nog wel een dingetje, waarbij een aantal zaken de revue passeren als het aankomt op eigen ontwikkeltijd voor interne medewerkers. Ruimte voor creativiteit ontstaat niet zomaar, de duidelijk voelbare declarabiliteitsdruk moet worden opgeheven. Bovendien wordt een cultuur van duurzame inzetbaarheid versterkt door eigen inbreng en het ondernemend kunnen werken. Een cultuur van eigenaarschap en trots heeft volgens alle aanwezigen veel tijd nodig.

Permanente bèta

Binnen de huidige markt heeft niemand de heilige graal in handen ten aanzien van bèta-technologie (machine learning, kunstmatige intelligentie, virtual reality, internet of things etc.) en wat het precies oplevert op de lange termijn. Het schetsen van strategische vergezichten is lastig als de innovatie zich in de praktijk nog niet heeft bewezen. Laten we eerlijk zijn, daar investeert slechts een enkeling in. Het is echter wel aan digitale bureaus (gezien de jonge leeftijd van deze industrie) juist de eventueel bruikbare scenario’s te kunnen schetsen. Parallel daaraan kan het bureau met de klant groeien naar oplossingen binnen een sterk veranderend technisch landschap. Beide kampen hebben daar budget nodig. Die balanceeract is lastig. Het bureau steekt er eigen ontwikkeltijd in en de klant ziet dit omgezet in nieuwe oplossingen met een bijpassend uurtarief. Deze wisselwerking kwam in de rondetafeldiscussie over business continuity ook expliciet naar voren.

Een relatie van brengen en halen

Kees Cornelisse, partner bij EF2 zegt over het aanbrengen van innovaties naar klanten: “We zien vaak de noviteit, maar wachten momentum af, dat is geen makkelijke opgave. Tijd en tijdigheid is binnen dit technische landschap enorm bepalend. En daarnaast hebben we de uitdaging dat onze eigen mensen al moeite hebben om aan de 10% vrije ontwikkeltijd te komen omwille van hun eigen vooruitgang.  Daniël Smidt, CTO van Synetic voegt daaraan toe: “Voor de bureaus ligt de meerwaarde in het vertalen van technische opties naar de praktijk vanuit een plausibiliteitsstudie. We moeten dat totaalbeeld bij de klant laten zien. Welke technieken daarin zitten en wie daarbij betrokken zijn is van secundair belang. En om dat te begrijpen moet je meer kennisinnovatie doen om ieder hokje van het landschap te kunnen begrijpen. Laten we eerlijk zijn: de echte vendor-lock in ligt inmiddels verankerd in de complexiteit van het technische landschap. Er is zoveel keus.”

Cement tussen low-code en maatwerk

Zoeken we dan de oplossing voor het vrijmaken van tijd voor de developers in low-code en no-code oplossingen? Scheelt dat zowel de bureaus als de klant tijd? Deels, een te overbruggen kennisachterstand en risicomitigatie zijn dan wel gedekt maar sommige bureaus zien ook dat deze ‘quick fixes’ indruisen tegen de open source gedachte. Björn Brala, Technisch directeur bij SWIS merkt hierbij op dat: “Het bureau wel moet weten wat de eigen positie is, er moet cement tussen twee werelden, die van standaardisatie en die van maatwerk. Het is een uitgelezen mogelijkheid om het partnerschap met de klant verder te verdiepen. Daarnaast zetten sommige collega’s low-code en no-code in voor hun haalbaarheidsstudies maar ze zien het niet als tijdswinst.“ Daniël Smidt merkt spitsvondig op dat iets als tijdswinst überhaupt niet bestaat:

“De tijd blijft hetzelfde, hoe je deze indeelt maakt het verschil.”  Waarvan akte.

Trendbepalend?

Dus… is bewezen tech nog steeds de leidraad voor digital agencies?

Innovaties hebben zich te bewijzen en te valideren, daar zet je geen klantportfolio voor op het spel. Er zit wel veel waarde in het gezamenlijk optrekken binnen dat risico. Voorlopig zijn de digital agencies van Nederlandse bodem nog bezig met het vinden van de balans tussen risico en vooruitgang. Uiteindelijk zal hun visie bepalen of ze zich onder de trendwatchers óf trendmakers mogen scharen.

Op donderdag 27september 2020 vindt de tweede roundtable plaats over de samenwerking met opdrachtgevers. Er zijn geen plekken meer beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom het DA2020 onderzoek? Vul dan het formulier in op de homepage en vink het tweede vinkje aan ('Houd mij op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen van Digital Agencies 2020').

Redactie