Hoge kwaliteit blijft leidend bij digitale bureaus

29 september 2020
Redactie

Het is een ingewikkeld landschap waarbinnen de digitale bureaus opereren. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. De beweging van het full-serviceconcept naar een nichefocus is er eentje. Vandaag doen de Nederlandse digitale bureaus veel meer dan de uitvoering alleen. De samenwerking met opdrachtgevers is leidend, maar wat is de kern van dat succes? Een next-level partner zijn blijkt een ingewikkelde balanceer act tussen randvoorwaardelijke afspraken, compleet vertrouwen en voldoende inspiratie. Dat blijkt uit de rondetafeldiscussie over samenwerking met opdrachtgevers op het hoofdkantoor van managed hostingprovider True in Amsterdam van afgelopen donderdag.

Wederzijdse verwachtingen liggen hoog

Bureaus gaan nog steeds naar onbetaalde pitches. Ze plakken pleisters en leggen noodverbanden aan op verzoek van klanten op plekken die een strategische benadering verdienen. Klanten daarentegen moeten van de bureaus weer op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden, de wensen van hun eigen klanten perfect kennen en ervoor openstaan de technologische keuzes in hun handen te leggen. Het is nogal wat. De wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit en de samenwerking liggen hoog. Eigenlijk willen beide kanten het beste. Tijd voor meer structuur en nog meer wederzijds vertrouwen, zo blijkt uit de discussie.

We nemen een paar dingen onder de loep om het samen beter te doen:

Weten waar je als klant en als bureau voor kiest

Inhakend op de inleiding, vanzelfsprekend ligt de keuze tussen een makkelijke of meer complexe technische oplossing bij de klant. Die keuze moet ook geboden worden door agencies. Maar voor echte meerwaarde mogen bureaus brutaler zijn. Randvoorwaarden mogen geuit worden zodra een case te onduidelijk gedefinieerd is of bij onrealistische performance-verwachtingen. Digital agencies en de klant moeten kiezen voor een samenwerking met transparantie en realistische verwachtingen als randvoorwaarden.  

Zorgvuldigheid komt van beide kanten en dat moet vanaf de start, je moet direct weten waar de grenzen van de maakbaarheid liggen. Frank van der Sluijs die ad-interim werkt bij het KWF en vanuit die rol digital agencies aanstuurt zegt dat een tussenoplossing wel werkt: “Sell them what they want, then give them what they need". De klantwens is dominant en daarom begint een bureau vaak met het zo goed mogelijk daarop aansluiten. Soms moeten ze gewoon beginnen met bewijzen wie ze zijn en wat ze kunnen.” Dat kan in de vorm van een deelstrategie of concreet beginnen voor het boeken van de eerste zichtbare resultaten die klanten zullen aanzetten tot een ‘deeper dive’. Dat voorwerk voor die focus is een investering vanuit de bureaus.”

Durf te experimenteren met een echte merge

Een hechte relatie daagt klanten en werknemers uit om bij elkaar te gaan werken. Ferry Bol van FEL, een bureau dat voornamelijk voor A-merken werkt, heeft hier uitstekende ervaringen mee. Roderik de Langen van Unc Inc stelt het zelfs als eis zodra een project een bepaalde intensiteit heeft. Ferry ziet momentum voor de sector: ‘Het is de hoogconjunctuur van flexibel werken, mensen zoeken naar de afwisseling van werkplek (al dan niet door het coronavirus) en een intensivering of verdieping in hun bureaurelatie.”

Kennis toetsen en technische verwachtingen waarmaken

Het is aan de bureaus te toetsen waar de kennis van de klant vandaan komt, die is vaak gekleurd door allerlei invloeden. Dat kunnen invloedrijke trends zijn, een verplichting, tips vanuit een netwerk of gewoonweg werken vanuit legacy. Dat betekent dat digitale bureaus een kennistoetsing of ijkpunt nodig hebben om mee van start te gaan. Klanten kunnen de technische keuzes voor een deel bepalen maar het bureau levert ook vaak uit wat er in de stack zit en soms meer. Een goed netwerk van partners waarnaar kan worden doorverwezen, is de sleutel. Grenzen stellen is in iedere werkrelatie gezond daarom wordt one-stop-shopperij binnen bureaus steeds lastiger. Roderik de Langen van Unc Inc vult daar raak op aan: “Full-service is een vreselijke term, want waar stopt het? Waarop Menno de Kort, e-commerce consultant bij Shopworks inhaakt: “Ik ben ook niet zo van de hele full-service gedachte. Je kunt niet alles, en het is gevaarlijk te denken dat je met een team van 30 man alle disciplines beheerst. Het is non-stop verwachtingsmanagement.” 

Uiteindelijk heeft ieder bureau een duidelijke expertise die zich continu ontwikkelt en is een goede nivellering van disciplines noodzakelijk. Meerdere disciplines binnen een bureau versterken elkaar, maar dat maakt je niet per se full-service en grenzeloos.

De meerwaarde komt van twee kanten, tijd voor een ijkpunt?

Het “we willen wat met …of we moeten aan de vraag voldoen van…” is vaak een startsein waarbij de meerwaarde van het digitale bureau wordt gezocht in snelheid en de stack terwijl zorgvuldigheid in deze tijd van compliance en AVG zo ontzettend belangrijk is. De vraagt rijst of het niet tijd wordt voor een kwaliteitsmanifest vanuit de agencies of een keurmerk digitaal. Zo kan een klant zich verzekeren van duurzame en kwalitatieve oplossingen. Anderzijds impliceert het dat klanten zorgvuldiger moeten omspringen met de door hen geuite wens, die mag ook in veel gevallen beter gestructureerd en zorgvuldiger geformuleerd worden.

Wat is dan een goede kwaliteitsborging voor digitale bureaus? Fabian Dech van Uplers zegt: “Ik hoorde op BNR vanochtend dat het grootste gedeelte van de bedrijven de ISO / kwaliteit niet op orde heeft. Er is dus plek binnen de branche voor regels die kwaliteit borgen”. Michiel Weitkamp van True haalt aan: “De sector kan denken vanuit de standaardeisen vanuit de AVG maar ook vanuit de wereldwijde standaarden zoals ISO of ISAE om zo kwaliteit vanuit processen te borgen

Samenwerken met opdrachtgevers? Die relatie zal altijd over kwaliteit gaan, ondertussen denken we na over het borgen ervan en verleggen we continu de grenzen omwille van innovatie. Als dat geen paradox is.

Dit was de laatste Digital Agencies 2020 roundtable. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom het DA2020 onderzoek? Vul dan het formulier in op de homepage en vink het tweede vinkje aan ('Houd mij op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen van Digital Agencies 2020').

Redactie

“Bewezen technologie als leidraad”

14 september 2020
Redactie

Is bewezen tech nog steeds de leidraad voor digital agencies?

Dit artikel is geschreven door Marilijn Boumeester. Zij was ook gesprekleider van de rondetafeldiscussie.

Het ambitieniveau van de Nederlandse digital agencies ligt hoog. Toch stellen ze zich vaak bescheiden op ten aanzien van de toepassing van verregaande innovatie bij hun klanten. Dat blijkt uit een recente rondetafeldiscussie over tech & innovatie op het hoofdkantoor van managed hostingprovider True in Amsterdam.

Klantband

Het willen inperken van risico door de inzet van bewezen tech heeft een duidelijk aanwijsbare reden. De reputatie van de Nederlandse digitale bureaus hangt sterk af van de nauwe vertrouwensband met de klant en de behoefte aan zekerheid. Klanten verkeren graag in de wetenschap dat alles technisch goedkomt en blijft. Toch is het niet helemaal ‘business as usual’ en doen de bureaus er alles aan om innovatie binnenshuis aan te jagen om het aansluitend een plek bij de klant te geven.

Leren

Lerend vermogen en de borging van opgedane kennis staan hoog op de prioriteitenlijst bij digital agencies. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uitgekristalliseerde proof of concepts naar de klant gaan. Daar ligt een proactieve taak voor het bureau. Jelle Witteveen, CTO van Motivo, heeft daar goede ervaringen mee: “Ik vond het geweldig dat een innovatie leidde tot de inkoop van drie sprints”, stelt hij, maar brengt daar direct iets tegenin: “Daar moet je passende klanten voor hebben en een interne huishouding die innovatie volledig heeft geïnternaliseerd.” Dat laatste blijkt nog wel een dingetje, waarbij een aantal zaken de revue passeren als het aankomt op eigen ontwikkeltijd voor interne medewerkers. Ruimte voor creativiteit ontstaat niet zomaar, de duidelijk voelbare declarabiliteitsdruk moet worden opgeheven. Bovendien wordt een cultuur van duurzame inzetbaarheid versterkt door eigen inbreng en het ondernemend kunnen werken. Een cultuur van eigenaarschap en trots heeft volgens alle aanwezigen veel tijd nodig.

Permanente bèta

Binnen de huidige markt heeft niemand de heilige graal in handen ten aanzien van bèta-technologie (machine learning, kunstmatige intelligentie, virtual reality, internet of things etc.) en wat het precies oplevert op de lange termijn. Het schetsen van strategische vergezichten is lastig als de innovatie zich in de praktijk nog niet heeft bewezen. Laten we eerlijk zijn, daar investeert slechts een enkeling in. Het is echter wel aan digitale bureaus (gezien de jonge leeftijd van deze industrie) juist de eventueel bruikbare scenario’s te kunnen schetsen. Parallel daaraan kan het bureau met de klant groeien naar oplossingen binnen een sterk veranderend technisch landschap. Beide kampen hebben daar budget nodig. Die balanceeract is lastig. Het bureau steekt er eigen ontwikkeltijd in en de klant ziet dit omgezet in nieuwe oplossingen met een bijpassend uurtarief. Deze wisselwerking kwam in de rondetafeldiscussie over business continuity ook expliciet naar voren.

Een relatie van brengen en halen

Kees Cornelisse, partner bij EF2 zegt over het aanbrengen van innovaties naar klanten: “We zien vaak de noviteit, maar wachten momentum af, dat is geen makkelijke opgave. Tijd en tijdigheid is binnen dit technische landschap enorm bepalend. En daarnaast hebben we de uitdaging dat onze eigen mensen al moeite hebben om aan de 10% vrije ontwikkeltijd te komen omwille van hun eigen vooruitgang.  Daniël Smidt, CTO van Synetic voegt daaraan toe: “Voor de bureaus ligt de meerwaarde in het vertalen van technische opties naar de praktijk vanuit een plausibiliteitsstudie. We moeten dat totaalbeeld bij de klant laten zien. Welke technieken daarin zitten en wie daarbij betrokken zijn is van secundair belang. En om dat te begrijpen moet je meer kennisinnovatie doen om ieder hokje van het landschap te kunnen begrijpen. Laten we eerlijk zijn: de echte vendor-lock in ligt inmiddels verankerd in de complexiteit van het technische landschap. Er is zoveel keus.”

Cement tussen low-code en maatwerk

Zoeken we dan de oplossing voor het vrijmaken van tijd voor de developers in low-code en no-code oplossingen? Scheelt dat zowel de bureaus als de klant tijd? Deels, een te overbruggen kennisachterstand en risicomitigatie zijn dan wel gedekt maar sommige bureaus zien ook dat deze ‘quick fixes’ indruisen tegen de open source gedachte. Björn Brala, Technisch directeur bij SWIS merkt hierbij op dat: “Het bureau wel moet weten wat de eigen positie is, er moet cement tussen twee werelden, die van standaardisatie en die van maatwerk. Het is een uitgelezen mogelijkheid om het partnerschap met de klant verder te verdiepen. Daarnaast zetten sommige collega’s low-code en no-code in voor hun haalbaarheidsstudies maar ze zien het niet als tijdswinst.“ Daniël Smidt merkt spitsvondig op dat iets als tijdswinst überhaupt niet bestaat:

“De tijd blijft hetzelfde, hoe je deze indeelt maakt het verschil.”  Waarvan akte.

Trendbepalend?

Dus… is bewezen tech nog steeds de leidraad voor digital agencies?

Innovaties hebben zich te bewijzen en te valideren, daar zet je geen klantportfolio voor op het spel. Er zit wel veel waarde in het gezamenlijk optrekken binnen dat risico. Voorlopig zijn de digital agencies van Nederlandse bodem nog bezig met het vinden van de balans tussen risico en vooruitgang. Uiteindelijk zal hun visie bepalen of ze zich onder de trendwatchers óf trendmakers mogen scharen.

Op donderdag 27september 2020 vindt de tweede roundtable plaats over de samenwerking met opdrachtgevers. Er zijn geen plekken meer beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom het DA2020 onderzoek? Vul dan het formulier in op de homepage en vink het tweede vinkje aan ('Houd mij op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen van Digital Agencies 2020').

Redactie

‘Businesscontinuïteit vooral een zaak van flowstate’

07 september 2020
Redactie

Dit artikel is geschreven door Marilijn Boumeester. Zij was ook gesprekleider van de rondetafeldiscussie.

Een goed draaiend digitaal bureau verliest een deel van de declarabele uren en talent zodra het uitstekend draait. Wat klinkt als een paradox blijkt de juiste houding voor bureaus om succesvol te blijven ondernemen in de toekomst. We noemen het voor het gemak even de flowstate. Het digitale bureau en de klant zijn voor het eigen succes altijd in ‘permanent state of flow’. Dat is de conclusie uit een rondetafeldiscussie die afgelopen donderdag werd gehouden op het hoofdkantoor van managed hostingprovider True in Amsterdam.

Flowstate?

Maar hoe werkt dat dan? Flowstate laat zich eenvoudig omschrijven als een winstgevende leer-werksituatie. Het gaat hier over balans en continuïteit. Die optimale bureaubalans tussen strategie, innovatie, specifieke vaardigheden (mogelijk gecombineerd met partners) en continue feedback van de klant op de prestatie. Uitblinken kan alleen in samenwerking, de leidraad daarbij is het experimenterende vermogen van het bureau en dat van de klant.

1. Innovatie als routine

Zodra een bureau innovatie permanent weet te verankeren in het bedrijfsproces dan kost dat al snel 20% van de declarabiliteit. Echter biedt het de garantie dat je altijd de beste sectoronafhankelijke oplossing kunt bieden aan je klanten. Daar ligt ook vruchtbare grond voor adviserend vermogen en strategie. Koen Kranenberg van Adwise Internetmarketing ziet de meerwaarde in het terugvertalen van deze innovaties naar de klant, zo zegt hij: “Mijn medewerkers zijn 20% van hun tijd bezig met innovatie en we hebben drie vaste medewerkers die innovatie tot hun kerntaak rekenen. Dat verplicht ons tot het blijven volgen van het niveau van digitale maturiteit bij klanten en hun zelfredzaamheid. Daarnaast verplicht het ons tot de borging van goed werkende innovaties anders blijf je alleen maar zitten met proefballonnetjes.”

2. Meerwaarde

Het flowproces combineert je beste digitale kunnen met een dominante markttendens of thema en de aanwezige klantwens. Een perfect gemixte cocktail om problemen te vereffenen en wensen te duiden nog voor ze zijn uitgesproken.  Het biedt ook de mogelijkheid tot verdieping en hyperspecialisatie afhankelijk van je corebusiness. Laat die markt en je eigen expertise het uitgangspunt maar zijn. En dan het magische woord wat is meerwaarde in die permanente flowstate? Peter van Aalderen van HETWORKS geeft hierop een kraakhelder antwoord: “Meerwaarde moet een andere connotatie krijgen, je hebt het niet, je moet het blijven toevoegen.”

3. Denken in ambassadeurs en niet alleen in retentie

Meerwaarde vloeit voort uit je mensen, want wie wil innoveren moet investeren. Helaas verlaten  die toppers het bureau zeker na verloop van tijd. Echter is vertrek van talent niet erg in een flowstate. De eigen inner circle van talent (gek genoeg ben je dan je eigen netwerk…) is ook buiten het bedrijf bijzonder waardevol. Het zelf opleiden en incuberen is de methode om je huidige werknemers tot je beste toekomstige ambassadeurs te maken.  Tegenwoordig zien we medewerkers van grote bedrijven het zelfs gebruiken in hun functietitel, zoals ‘ik ben ex-Googler’. Hoe mooi kan je het krijgen? Alsof je productnaam plots een werkwoord mag worden.  Ja, je talent kan in flowstate in alle transparantie snel toegeven te willen werken bij een klant en andersom. Afhankelijk van de dienstjaren kost dat wel of geen geld. Het motto is dat talent zich altijd terugbetaald. Martijn Pillich van HikeOne is voorstander van dit soort transparante ‘transfers’. Hij geeft aan: “Ik geef soms vooraf bij gesprekken bij klanten al aan dat er een moment komt dat de behoefte ontstaat om, los van ons bureau, met een door ons geplaatste designers te werken. En waarom niet? Iemand kan bij ons een geweldige werkervaring opdoen. Ik geloof dat dat erg veel waard is voor mensen. De waarde van iemand blijft ook behouden als hij of zij je bureau verlaat.

4. Een goede keuken hebben met de juiste tools

Het digitale bureau in flowstate heeft een team dat lijkt op de klassieke keuken, waarbij een chef-kok nog precies weet hoe je een roux (de basis voor saus red.) maakt en de souschefs prima de smaken kunnen mixen vanuit die hoogwaardige standaard. De orkestratie van die keuken is een doel op zich. Zo ontwikkel je als bureau een gezonde stack waarbij de absolute kennis er is maar niet altijd paraat hoeft te zijn om goed te kunnen functioneren, denk aan low-code en no-code. Die toepassingen waar weinig tot geen hard-coding bij nodig is en waar snel en effectief kan worden gewerkt. Goed inzetbaar intern maar ook bij klanten die willen leren. De chef-kok kan zich voor de complexe processen dan verdiepen in een nieuw recept.

5. Openheid en inzicht in waarde

Digitaal ondernemerschap vraagt om slimme oplossingen binnen relaties en dat vergt openheid naar teams, klanten en andere bureaus. Maar transparantie leer je niet even, dat heeft een direct verband met vertrouwen. Het vergt een andere manier van naar zaken kijken en doet een appèl op je gedrag als serviceverlener (kunnen we dit aan de klant overlaten of aan een ander bureau?).  Digitale bureaus kunnen ook onderling elkaar versterken om waarde toe te voegen voor klanten. Het digitale landschap is voor een buitenstaander behoorlijk diffuus en kiezen is soms moeilijk. En bovendien kan samenwerken met anderen prima doordat de ‘flows’ sterk van elkaar verschillen. Zo is er onderscheid tussen werkwijzen, sector of diepgaand specialisme.

6. Een klant die de meerwaarde onderkent

Er is nog een belangrijk element, de belangrijke rol van de klant die moet leren onderkennen dat kennis en openheid door innovatie de nieuwe valuta is.  De bestede uren kunnen afwegen in waarde.  Roos Kalisvaart van TrueLime merkt op: “Het is wel nadenken over hoe je je contracten ook Agile neerzet, zodat dat passend is bij wat we met elkaar aan het doen zijn.”

De crux van de flowstate?

De essentie van flow voor businesscontinuïteit bestaat uit de verankering van innovatie in de dagelijkse praktijk. Verdieping of hyperspecialisatie leiden tot meerwaarde waarbij de markt leidend is. Talent krijgt binnen de flow de ruimte om te vertrekken in de wetenschap dat dat waarde toevoegt. Een geoliede keuken stelt het team in staat te laveren tussen moeilijkheidsgraden van taken en in custom made en standaardoplossingen (denk aan de chef-kok en souschefs). En de klant? Die went aan de investering in innovatie en een open zij-aan-zij werkrelatie met het bureau.

Op donderdag 10 september 2020 vindt de tweede roundtable plaats over innovatie en technologie. Er zijn geen plekken meer beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom het DA2020 onderzoek? Vul dan het formulier in op de homepage en vink het tweede vinkje aan ('Houd mij op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen van Digital Agencies 2020').

Redactie

“Het is belangrijk zo efficiënt mogelijk te opereren.”

26 maart 2020
Redactie

Mark Landman, Managing partner bij DotControl & RockBoost, over onderscheidende factoren van digitale bureaus, inzet van nieuwe technologie en de zoektocht naar talent.

Dit interview is onderdeel van het onderzoeksrapport dat op 26 maart is gereleased. Vraag het rapport hier aan.

Innovatie is een cruciale onderscheidende factor voor digitale bureaus. Tegelijk investeert slechts 4% van alle ondervraagden structureel in bèta-oplossingen. Hoe zit dat bij DotControl?

Wij willen klanten helpen om kansrijke technologie in een vroeg stadium te adopteren. Daarom investeren we intensief in het verkennen en ontwikkelen van bèta-oplossingen. Dat doen we onder meer met ons Lab, waar twee academisch geschoolde IT-ers doorlopend speuren naar de next big thing. Daarnaast draaien we interne innovatieprojecten, die onderdeel zijn van ons educatieprogramma. Developers en designers steken daar ook 50 procent van hun eigen tijd in.

De meeste respondenten kijken met grote interesse naar kunstmatige intelligentie, machine learning, AR/VR en Internet of Things. Hoe borg je dat je in de meest kansrijke technologie investeert?

We kijken we heel breed, proberen we veel aan te raken en werken met High Tempo Testing. Vroeger moest je echt diep in de materie duiken. Nu weet je dat de succesvolle technologieën razendsnel worden gedemocratiseerd. Als dat gebeurt zijn wij al vertrouwd met het concept, en kunnen snel schakelen naar concrete toepassingen. Vanuit onze vaak nauwe strategische samenwerking met de klant zoeken we in een vroeg stadium naar concrete toepassingen waar we de opgedane inzichten in de praktijk kunnen brengen. Mede daardoor helpen we klanten hun digitale strategie doorlopend bij te stellen, en snel te schakelen van strategie naar executie.

Kun je een concreet voorbeeld geven van deze manier van werken?

Twee jaar geleden startte ons Lab een project rond computer vision. Daarvoor bouwden we een native app die hot dogs herkende, inclusief de achterliggende intelligentie. Deze ontwikkelden we door naar onze ‘Nerd or Not’-app, die het nerdgehalte van onze medewerkers beoordeelde aan de hand van gelaatstrekken. Ontwikkelen van nieuwe technologie moet vooral ook fun zijn. Met de opgedane kennis van beeldherkenning en machine learning maakten we een app waarmee chauffeurs van McDonalds de hoeveelheid geretourneerde pallets eenvoudig kunnen kwantificeren. Simpelweg door daar foto’s van te maken met hun mobiele telefoon. Die sterk kostenbesparende toepassing van ontluikende technologie konden we binnen enkele maanden [?] opleveren.

Digitale technologie wordt in veel gevallen ingezet op de customer journeys van eindklanten te optimaliseren. Hoe richt DotControl dat proces in?

Wij stellen we multidisciplinaire groeiteams samen met developers, designers, data experts, maar ook creatieven en zakelijke experts. In die teams nemen ook medewerkers van de klant plaats. Deze groeiteams analyseren klantreizen doorlopend op pijnpunten, maar ook op mogelijkheden om nieuwe behoefte bij de eindklanten te creëren. Wij geloven namelijk dat je bij de optimalisatie van de klantreis ook continu op zoek moet zijn naar nieuwe value streams en product-markt combinaties, zodat je ook altijd bezig bent om groei te realiseren. Anders ben je op een gegeven moment diensten aan het vereenvoudigen waar de klant geen behoefte meer aan heeft.

Van alle opkomende technologieën zijn respondenten het meest geïnteresseerd in toepassingen van kunstmatige intelligentie en machine learning. Waar ligt de focus van DotControl?

Wij kijken met name naar de data science-kant: data engineering en analytics. Het creëren van data lakes met behulp van sensoren, AI-diensten en machine learning-achtige toepassingen. In het verlengde ontwikkelen we uiteraard ook intelligente oplossingen die patronen in die data kunnen herkennen. De resulterende inzichten gaan daarna naar de growth teams om waarde te creëren. Wij zien dat veel grote organisaties beschikken over dure systemen die een enorme berg data verzamelen. Het vermogen om daar waardevolle dingen mee te kunnen doen is echter vaak nog onderontwikkeld. Hierbij gaat de interesse met name uit naar business intelligence. Intelligente rapportages die gedetailleerd inzicht geven, nieuwe verbanden tonen en daardoor betere beslissingen mogelijk maken. Zo kun je sneller schakelen dan je concurrentie.

Een grote meerderheid respondenten heeft nog steeds veel moeite met het aantrekken en vasthouden van talent. Hoe doet DotControl dat?

Wij zijn we twee jaar geleden begonnen met selectie op basis van persoonlijkheid. Uit interne metrics (zie ook volgende vraag, AG) blijkt namelijk dat medewerkers met een verkeerde mind set een enorme impact hebben op de productiviteit van onze teams. Als iemand bijvoorbeeld telkens weer de sprints vertraagd, zijn andere teamleden dat op een gegeven moment zat. Dat werkt als een olievlek. Ook leden van andere teams die moeten bijschakelen raken dan gefrustreerd, en de sfeer binnen de onderneming verslechtert. Als je dat omdraait leveren positief ingestelde medewerkers niet alleen goede projecten af, maar maken ze ook de organisatie beter, waardoor je weer makkelijker nieuw talent aantrekt en vasthoudt. Een eigen recruiter maakt dat overigens ook veel makkelijker.

Relatief veel respondenten staan voor de uitdaging hun medewerkers maximaal facturabel te maken. Hoe werkt DotControl aan zijn interne efficiëntie?

Begin 2017 hebben we ervoor gekozen om DotControl en ons zusterbedrijf RockBoost in te richten als een luchtvaartmaatschappij. Omdat dit een zeer kapitaalintensieve tak van sport is, scharen die elke activiteit onder een meetbaar systeem of proces. Dat optimaliseren ze continu op basis van KPI’s. Om dat ook mogelijk te maken voor onze organisatie hebben we een eigen business intelligence-omgeving ontwikkeld. Daarmee kijken we onder meer naar de efficiëntie van bepaalde types klanten, afdelingen en medewerkers. Op basis van de resulterende inzichten wordt onze forecasting nauwkeuriger, stemmen we prijsstelling en bezettingsgraad beter op elkaar af en kunnen we onze facturabiliteit aanzienlijk verbeteren. Het ontwikkelen van het BI-systeem zorgde tijdelijk voor een zwaardere overhead, maar maakte ook een snelle groei mogelijk. Begin 2017 waren we met 24 medewerkers, nu zijn dat er 80, en over twee jaar naar verwachting 150 mensen.

Veel ondervraagden verwachten komende jaren meer gebruik te gaan maken van methoden/technologieën als RPA, low-code development en Kubernetes.

Wij werken al jaren met CI/CD en geautomatiseerd testen, omdat we daar enorm veel tijd mee besparen, zowel tijdens development als onderhoud. Sinds een jaar werken we ook met low code van Outsystems, met name voor ‘mijn’-omgevingen en back office-toepassingen. Dankzij deze technologie kunnen we projecten sneller opleveren, en geven we de klant ook een groter ‘waar voor je geld’-gevoel. Zeker voor onze branche is dat best belangrijk. Als je de diepgang van onze services vergelijkt met reclamebureaus, vind ik het altijd verbazingwekkend dat die ‘creative agencies’ vaak wegkomen met een veel hogere uurprijs. Ook daarom is het voor digitale bureaus belangrijk om zo efficiënt mogelijk te opereren.

Redactie